Scrum bij ezCompany

Bij ezCompany werken we met scrum om al onze Drupal-projecten effectief en snel te kunnen ontwikkelen. Scrum is een raamwerk voor Agile management, dat uitblinkt in flexibiliteit en daarmee een tegenhanger is van traditionele methoden.

Scrum maakt gebruik van Rollen en werkt als volgt. Allereerst maakt de Product Owner samen met de klant een lijst met User Stories voor de Drupal-website. Hierin worden de wensen van de Klant op volgorde van belang weergegeven. Deze User Stories gaan vervolgens naar de Refinement-sessie, waar het multidisciplinaire en zelfsturende Scrum team gezamelijk een inschatting geeft van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit die nodig zal zijn. Deze worden opgenomen in een Sprint: een overzicht van de hoeveelheid werk die in een periode van twee weken wordt gedaan. Omdat alles in gezamelijk overleg gebeurt, zijn de inschattingen betrouwbaar.

Review

Aan het einde van een Sprint wordt het afgeronde deel van de Drupal-website tijdens de Review meeting gepresenteerd aan de klant. Omdat deze nauw betrokken is bij het ontwikkelproces, is er veel inzicht in en inspraak tijdens het ontwikkelproces.

 

Scrum Master

Ieder team wordt begeleid door een Scrum Master. Deze organiseert onder andere de Standup aan het begin van iedere ochtend, waarin iedere Drupal Developer vertelt wat hij gedaan heeft, waar hij aan gaat werken en waar hij tegenaan loopt. In het laatste geval wordt direct kennis gedeeld en een oplossing gezocht. Dit verhoogt de kennis binnen de organisatie en versnelt het ontwikkelproces.