Leer-Rijk 2.0

Optimale match tussen leeraanbod en opleidingsbehoefte

Leer-Rijk is een opleidingendatabase voor de 150.000 rijksambtenaren in Nederland. Of ze nou op zoek zijn naar een cursus, training of opleiding, of naar een andere manier om zich verder te ontwikkelen: Leer-Rijk biedt uitkomst. De portal bevat opleidingen van zowel externe opleidingsinstituten en trainingsbureaus als van de overheid zelf.

Wat was er nodig?

De nieuwe versie van Leer-Rijk moest vooral gebruiksvriendelijker worden. Verder was integratie met de externe opleidingen nodig, zodat de betreffende informatie direct in Leer-Rijk ingeladen kon worden. Doordat de rijksoverheid een behoorlijk gelaagde structuur kent met bijvoorbeeld departementen, en daaronder weer andere organisaties en afdelingen, was het belangrijk om goed af te schermen wie wat precies kan zien. Rechten en rollen zijn hierbij cruciaal.

Beheer op detailniveau & heldere zoekstructuur

De website wordt gekoppeld met het LMS (leermanagementsysteem) en met DigiInkoop, het inkoopsysteem van de Rijksoverheid. Voor elk organisatieonderdeel binnen de rijksoverheid kan een beheerder op detailniveau bepalen welke gebruikers toegang hebben, welk extern aanbod wordt getoond, van welke aanbieders en welke opleidingen. 

Een heldere zoekstructuur zorgt voor een optimale match tussen het leeraanbod en de individuele opleidingsbehoefte van de gebruiker. Zo kunnen rijksambtenaren onder andere zoeken op trefwoord, competentie, functiefamilie en cursuslocatie. Ook worden evaluaties getoond van collega’s binnen de rijksoverheid die een bepaalde cursus hebben gevolgd.


Gebouwd in het flexibele en duurzame Drupal 8
 


Diverse koppelingen met andere systemen
 


Slim rechten- en rollensysteem
 

Het resultaat

De portal, die half 2018 live gaat, heeft een nieuwe look & feel, volgens de laatste Rijkshuisstijl- en webrichtlijnen. De modules en patches die zijn gebouwd zullen worden teruggegeven aan de Drupal community. 

Gebruikers kunnen makkelijker zoeken en sneller vinden. De informatie is koppelbaar met het Leermanagementsysteem. Leveranciers kunnen hun leeraanbod uploaden en bewerken, óf middels CSV-bestand óf Edudex (standaardformaat voor opleidingen). Verder wordt het mogelijk voor rijksambtenaren om zich in te schrijven voor opleidingen, reviews te schrijven/lezen en opleidingen te vergelijken.

Meer weten?
Bel of mail Bas!