Weer aan het werk, zonder ‘stempel’

Anderhalf jaar heeft zijn re-integratietraject geduurd. Maar nu heeft Maikel Gorissen een baan: hij is bij ezCompany na een stage van een halfjaar in vaste dienst gekomen als junior softwaretester. ‘Niet alleen de structuur van een baan is heel belangrijk voor mij, maar ook de intellectuele uitdaging. En het contact met collega’s.’

Doordat Maikel een autismespectrumstoornis heeft, kostte het hem lange tijd veel moeite om binnen zijn grenzen te blijven. Tijdens dit proces van zichzelf leren kennen en beter met andere mensen leren communiceren, belandde hij in een psychose en raakte hij arbeidsongeschikt. Na divers vrijwilligerswerk en een opleiding vanuit het UWV heeft hij zich tijdens een stageperiode bij ezCompany kunnen bewijzen en zich kunnen ontwikkelen als tester. ‘Het mooie aan ezCompany is dat ik me niet gestigmatiseerd voel, maar zelfs gewaardeerd.’

 

Duidelijke kaders

Maikel is aan ezCompany gekoppeld door Kevin van der Heijden, arbeidsmarktspecialist bij Werkmans. Dit re-integratiebedrijf is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een psychische beperking bij het vinden én behouden van werk. ‘ezCompany zocht een (junior) tester/developer en ze stonden open voor een kandidaat met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Ik dacht meteen aan Maikel. Hij is een intelligent persoon, die snel leert. Hij heeft een bovengemiddeld analytisch vermogen en een scherp oog voor detail.’

Maar Maikel had naast zijn opleiding weinig werkervaring als tester of developer. Vanuit ezCompany kreeg Maikel daarom de vrijheid om zich tijdens zijn stage inhoudelijk te gaan verdiepen in de materie en werkwijze. Kevin: ‘Belangrijk hierbij was dat er geen deadlines aan verbonden waren. Daarnaast zijn er duidelijke kaders aangegeven, zodat Maikel niet zou gaan zwemmen in de hoeveelheid informatie.’

Binnen ezCompany werd Maikel begeleid door back-end developer Martijn van Wensen. ‘Maikel is begonnen met testen, en kreeg eerst simpele taken. Hij focuste zich steeds op één ding, zoals het overzetten van content naar een nieuwe website. Maar zijn taken werden steeds verder uitgebreid.’ Maikel heeft tijdens zijn herstel geleerd signalen te herkennen en om te gaan met zijn beperking. ‘Hij kan nu beter grenzen aangeven en zijn omgeving zo vormgeven, dat hij hier minimaal door wordt belemmerd. De IT biedt hem daarbij structuur.’ ‘Ik heb voor de IT gekozen vanuit ideologisch én praktisch vlak,’ legt Maikel uit. ‘Ideologisch, want ik denk dat technologie voor een betere wereld kan zorgen. Denk aan voedseltechnologieën, die een duurzame landbouw kunnen ondersteunen. En praktisch, omdat ik een autismespectrumstoornis heb. Feedback op wat ik doe is belangrijk, en in de IT krijg ik dat: 100% feedback van de computer, vooral bij programmeren.’

Naast het inhoudelijke gedeelte was een van de doelen het opdoen van arbeidsritme. Van ezCompany heeft Maikel de flexibiliteit gekregen om dit weer geleidelijk op te bouwen naar 24 uur per week, verdeeld over 4 dagen. Kevin: ‘Mijn rol is hierbij beperkt gebleven bij het monitoren en bewaken van de ontwikkelingen en afspraken. Dit heeft alles te maken met de uitstekende begeleiding en betrokkenheid van zijn leidinggevende Martijn en directe collega’s. Zij vormden de basis waardoor Maikel zijn talenten kon ontplooien.’

 

Mooie ervaring

Martijn heeft de begeleiding van Maikel als heel positief ervaren: ‘Ik vind het heel waardevol, voor mij en het bedrijf. Het is fijn om voor het maatschappelijk belang te werken. Én het is een mooie ervaring, een leuke collega! Maikel maakt echt onderdeel uit van het team. Doordat hij open is, verloopt het contact heel soepel. De begeleiding gaat ook heel natuurlijk, omdat hij alles bespreekt.’ Maikel geeft aan dat hij goed met Martijn kan sparren: ‘Niet alleen op werkvlak, maar ook wat betreft mijn gezondheid. Hij is nog voorzichtiger met mijn draagkracht dan ik zelf.’

Maikel ziet zijn toekomst bij ezCompany rooskleurig in: ‘Ik begin als tester, later ook deels als supportmedewerker. En op den duur hoop ik me bezig te kunnen houden met de vertaalslag van de behoeften van de klant naar de techniek.’ Maikel heeft veel bereikt: ‘Drie jaar geleden kostte het me vijf pogingen om naar de supermarkt te gaan. Nu kan ik zelfs zonder problemen naar het werk.' Volgens Kevin is Maikels eigen motivatie en toewijding hierbij leidend geweest. ‘Wat voorheen een valkuil voor hem was, heeft hij weten om te buigen naar een kwaliteit. Ik ben erg trots als ik terugkijk naar het traject van Maikel en de nieuwe samenwerking met ezCompany!’

Maatschappelijk betrokken

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben helaas vaak moeite een baan te vinden. ‘ezCompany is boven alles een maatschappelijk betrokken werkgever die openstaat voor specifieke talenten, ongeacht de ‘stempel’ die iemand vanuit de maatschappij heeft meegekregen,’ aldus Kevin. ‘Maar menig werkgever heeft koudwatervrees om deze mensen aan te nemen. Het is daarom belangrijk om werkgevers een positief maar realistisch beeld te geven van de mogelijkheden.’

Kevin hoopt dat door dit artikel ook anderen gemotiveerd worden. Hij komt graag in contact met werkgevers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid kansen willen creëren voor een bijzondere doelgroep met specifieke talenten. Interesse? Ga naar zijn LinkedIn-pagina of stuur hem een mailtje.